Hälsotest

Genom Satsa Friskts hälsotest kan du hitta din balans!
En genomgång görs av ditt hälsoläge, därefter tas följande prover

Gör en nulägesanalys av ditt hälsoläge så du vet vad du behöver investera i!

Ett hälsotest är ett utmärkt pedagogiskt instrument för att belysa livsstil och för att kunna påverka den. Genom ett hälsotest lär man individen att hitta sin balans mellan livsstil, motion och kost. Med hälsotestet ges insikt och kunskap och därigenom en möjlighet till att förändra sitt beteende och påverka sin hälsa. Hälsotestet omfattar en kartläggning av hälsotillståndet, kost, motionsvanor. Det innefattar också tobak, alkohol samt stress och relationer i arbetet. Man ges möjlighet att diskutera om och hur man själv vill påverka sina levnadsvanor. Vårt hälsotest består av två delar, blodprover och en hälsoprofil.

Om Ni är företagskunder så kan återrapportering ske till företaget med förslag på handlingsplaner och aktiviteter.

Blodprover

Totalkolesterol och blodsocker testas. Om önskemål finns kan proven tas på ett labb för mer exakta värden.

Friskprofilen kan utökas med prov av fria radikaler.

Hälsoprofil

Frågeformulär om din livsstil, grund för samtal om livstidsförändring.
Viktkontroll, blodtrycksmätning samt konditionstest.