Hörseltest

Vi kan erbjuda en enklare hörselundersökning (ej i tyst miljö). Om provet visar hörselnedsättning finns möjlighet att få hjälp med en vidare remiss. Vi erbjuder även information om hörsel och buller.