Konditionstest

Har du tillräckliga resurser för att orka en dag? Bra kondition ger liten ansträngning i vardagslivet, dålig ger motsatsen.

Innan testet

För att Du ska få ett så rättvisande resultat som möjligt, tänk på följande: